Poradenství, koordinace

KONZULTACE, KOORDINACE STAVBY, ŘEŠENÍ DŮLEŽITÝCH KONSTRUČNÍCH DETAILŮ

Vzhledem k časové vytíženosti naší společnosti a z důvodů, že se v loňském roce bohužel nedostalo na všechny možné realizace, kdy jsme byli nuceni z časových důvodů řadu zakázek odmítnout, jsme začali nabízet služby konzultací projektů či kompletních koordinací výstavby.

Šlo nám hlavně o to, aby zákazníci, kteří na nás dostali doporučení od známých nebo na základě kladných referencí, dostali stejně kvalitní služby i od jiných společností.

Vzhledem k nabytým zkušenostem při realizaci našich vlastních zakázek, předvídání konstrukčních problémů a věnování se důležitým etapám výstavby, které je třeba opravdu ohlídat, nabízíme zákazníkům řešení buď v podobě konzultací, dozoru při realizaci nebo přímo kompletní koordinaci výstavby.

 

Často se setkáváme s tím, že zákazník nerozumí problematice výstavby dřevostaveb, nezná problémové a často přehlížené důležité konstrukční místa nebo nerozumí stavebnímu oboru celkově. Většinou pak slýcháme, jak investor naletěl nespolehlivému zhotoviteli nebo se mu stavba celkově prodražila oproti původní nabídce. Vzhledem k tomu, že nebyl schopen odborně komunikovat se zhotovitelem a nemohl adekvátně argumentovat, ve většině případů to těmto firmám prochází. Stávalo se nám také, že jsme několikrát jezdili opravovat „lajdácky“ provedené střešní pláště (izolace, nevhodně zvolené krytiny a konstrukční skladby vůbec). Myslíme si, že je proto lepší tomuto předejít.

 

V loňském roce jsme proto zahájili tuto službu a letos budeme takto koordinovat a kontrolovat realizaci dřevostavby, kterou už jsme nebyli schopni vtěsnat do ročního plánu.

 

Zákazník si vybral ze tří firem, které už s námi konzultoval,všechny s tím obeznámil a všechny společnosti s tím souhlasili. Nakonec jsme na základě referencí, shlédnutí realizací a cenových nabídek, vybrali jednu společnost. Zároveň jsme zákazníkovi zajistili, že v cenových nabídkách je opravdu vše a nemělo by dojít k žádnému navýšení ceny, pokud tedy nedojde k vzájemné domluvě.V tomto případě budeme kontrolovat a přebírat důležité etapy výstavby od začátku až do konce.

 

Je také možné realizovat zakázku s více firmami, které spolu s Vámi budeme časově vést ke zdárnému dokončení zakázky.

 

Nebo jen můžeme na základě zkušeností prokonzultovat jakýkoliv průběh výstavby nebo pouze překontrolovat dodané nabídky do výběrového řízení.

 

Tyto služby nabízíme pro:

-          dřevostavby (konstrukční složení, kotvení, izolace…)

-          střechy na klíč, krovy

 

Ceny za tyto služby jsou individuální, jedná se o dohodu mezi námi a  zákazníkem. Odvíjí se od doby věnované danému problému atd.

 

Nebojte se zeptat, rádi Vám předáme naše zkušenosti, ať můžete být při jakékoliv Vaší realizaci v klidu.

Copyright © 2018 MJRstavby.cz

Hledat